Учители

Курс за инструктори “Играя и работя с деца“

Програмата „Играя и работя с деца“ е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери, младежки работници и работещи в обучението и работата с деца и младежи.

Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.

Програмата е подходяща за учители, които искат да развият познанията, уменията и методите си за работа с учениците.

Краен срок – 29 март 2012 г. Курсът ще се проведе в периода от 8 април до 13 май 2012 г.

Още информация и покана за курса