Мнения

Курсове за текуща квалификация

Сдружение Образование и Технологии предлага курсове за текуща квалификация на учители. Предлагат се теми, свързани с интегриране на съвременни технологии в учебния процес, използване на модерни методи на преподаване и учене и ефективна форма на организация на учебния процес.

Курсовете са разработени от екип учени от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Включват теоретична част и практическа работа на компютър и други технологии, като интерактивна дъска, мишки, таблети и др. Курсистите получават достъп до учебни материали и упражнения в електронен вид.

Провеждането на обучението става на място при формиране на група. Записването за обучение става индивидуално и/или групово. Времето и мястото за провеждане на обучението се уточняват допълнително в удобно време – почивни дни и/или време, свободно от учебни часове. Завършилите обучението получават сертификат за премината текуща квалификация по съответната тема.

За повече информация
http://www.itlearning-bg.com/courses/

Нови уроци в Е-книгата на учителя
Можете да намерите нови уроци в Е-книгата на учителя:

За 2. Клас:
Галя Милчева, гр. Бургас http://www.itlearning-bg.com/e-book/Autors/GalyaMilcheva.html

За 3. клас
Пепа Янева, гр. Бургас http://www.itlearning-bg.com/e-book/Autors/PepaYaneva.html
Николина Андонова, гр. Кърджали http://www.itlearning-bg.com/e-book/Autors/NikolinaAndonova.html

За 4. Клас
Евгения Петкова, гр. Мездра http://www.itlearning-bg.com/e-book/Autors/EvgeniaPetkova.html

За 5. Клас
Драгомира Бодурова, гр. Ямбол http://www.itlearning-bg.com/e-book/Autors/DragomiraBodurova.html
Повече за Е-книгата на www.itlearning-bg.com/e-book