Ученици

Купуват 3D принтери за децата със СОП

Технологии за контрол на компютър с поглед и 3D принтери за децата със специални образователни потребности ще бъдат осигурени от бюджета на МОН.

От новите софтуерни продукти и модерни технологии ще могат да се възползват близо 3000 малчугани от 38 центъра за специална образователна подкрепа в страната.

Технологиите за контрол на компютър с поглед дават възможност на деца с тежки физически увреждания, които не могат да използват ръцете си, да боравят с компютър. Предвижда се и използването на софтуер, с който децата да общуват чрез синтезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат да използват интернет, да разговарят в социалните мрежи и чрез електронна поща, да пишат или да рисуват. „Системата за управление с поглед е пригодена за родните условия с български софтуер“, обясни пред “Монитор” Милен Наков от центъра за деца със СОП в Плевен, където са настанени 21 хлапета. Благодарение на модерната технология те могат да задържат вниманието на малчуганите като първа стъпка към тяхното образование. „На монитора се явява символ и пред детето се откриват картина и звук, които отговарят на него. Понякога има и цял клип“, разказа Наков. По този начин с помощта на компютъра детето може да общува със своя обучаващ родители и приятели.

Част от центровете ще получат възможността да купят 3D принтери, които са подходящи за създаване на предмети или макети с образователна цел от децата със сензорни увреждания.

За малчуганите с детска церебрална парализа ще бъдат купени бели магнитни дъски с комплекти от магнитни букви и цифри, както и други подходящи образователни игри.

Материалната база в центровете за специална образователна подкрепа ще бъде  модернизирана с 1,6 млн. лева по модул от национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

87 училища пък ще бъдат финансирани с 800 000 лв. за оборудване на кабинети за занимания по интереси. Средствата ще бъдат по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на националната програма. С тях ще бъдат осигурени книги, игри и материали за разгръщане на потенциалните творчески заложби на учениците в областта на науките, изкуствата и спорта. Класните стаи ще могат да се ползват и за други дейности за учениците от начален и прогимназиален етап, като например тържества или срещи.

Източник: monitor.bg