Ученици

Купуват дрехи и учебници на ромчета с пари от спрени помощи

Спрените детски надбавки заради отсъствия от класната стая вече ще се дават за учебници и дрехи на застрашените от отпадане от училище деца. Тази идея на Съюза на българските учители ще залегне в Механизма за взаимодействие между институциите по обхващане и задържане на децата в образователната система.

Сега при 5 неизвинени отсъствия от час социалните спират месечните детски надбавки за месеца, а неусвоените пари остават в бюджета на социалното министерство. От СБУ са категорични, че тези средства трябва да отиват в бюджетите на училищата. „Идеята е с тези пари да се подпомагат деца от рисковите семейства, които имат афинитет към ученето. Искаме да подпомагаме децата, чиито родители са отговорни и ги изпращат на училище“, обясни председателят на СБУ Янка Такева.

Помощта, която ще получат децата в риск ще бъде под формата на материални стимули като учебници и помагала, дрехи и обувки. Във всяка ясла и училище ще има социален работник да определя от каква подкрепа има дадено дете.

По данни на Съюза на българските учители 23% от ромчетата не ходят на училище. Голяма част от хлапета от тази рискова група посещават класната стая до 4-ти клас. Изчисления на профсъюза показват, че през миналата година спрените детски надбавки са били на стойност около 150 млн. лв. Новата мярка ще влезе в сила от септември заедно с още идеи, които целят да задържат децата в класните стаи. Механизмът предвижда екипи с експерти от регионалните управления по образование, социални работници и полицаи ще издирват децата, които не ходят на училище. След като ги открият, експертите ще изследват от какви потребности има нужда семейството, за да изпрати хлапето в клас.

Източник: monitor.bg