Мнения

Кръжоците по-силно застъпени в целодневното обучение

Новата идея за извънкласните дейности е те да бъдат по-силно застъпени в часовете за целодневна организация, която в момента обхваща децата от първи до четвърти клас, а от следващата година и пети, пише „Монитор“.

Училищните кръжоци в момента са от актьорско майсторство до археологически разкопки. Палитрата им ще се разнообрази през следващия програмен период 2014-2020 г.

По проекта „Успех“ учителите получават и допълнително възнаграждение. Плаща им се по 12 лв. на учебен час. Продължителността е 68 учебни часа годишно, от които 60 са занятия, а останалите – за представителни изяви, припомня „Монитор“.

В една група трябва да има минимум шестима ученици и максимум 15. С предимство се записват деца, които има голям брой неизвинени и извинени отсъствия или някакво проблемно поведение. Целта е чрез заниманията по интереси да бъдат привлечени към учебния процес и да се намали рискът от отпадане от училище.