Мнения

Кръгла маса обсъди необходимостта от закон за младежта

Този понеделник, 30 януари, се проведе Кръгла маса „Обсъждане на проект на Закон за младежта“. Участие в нея взеха министърът на образованието Сергей Игнатов, председателя на НС Цецка Цачева, Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към НС и др.

Цачева откри форума с думите: „Изразявам задоволство от това, че министър Сергей Игнатов поставя в дневния ред на обществото темата за нормативната уредба на въпроси, които до момента не можаха да намерят място в законодателната система на България. Идеята за Закон за младежта витае в юридическите среди и в политическото пространство с една повече от 30-годишна давност“.

„Вярвам, че е възможно 41-то Народно събрание да приеме за първи път Закон за младежта“, подчерта тя, цитирана от пресцентъра на МОМН.

След нея думата взе министър Игнатов.

„Материята е изключително сложна. Мисля, че трябва да стигнем до съгласие. Въпросът е как да се подкрепят младите хора – от общините, от държавата, при първите им стъпки“, сподели мнението си той

„Цялата ни политика, която провеждаме е насочена към подпомагане кариерното развитие на младите хора“, каза още министърът, като цитира приемането на Закон за развитието на академичния състав в Р България, който поощрява израстването на млади учени и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Огнян Стоичков пък изрази убеденост, че ще се получи добър закон.

Заместник-министър Петя Евтимова представи основните положения в закона. Тя аргументира необходимостта от приемането на такъв закон и  приемането на легалните дефиниции, свързани с младежката политика. Сред мотивите бе посочена необходимостта от разпределяне на отговорностите по провеждането и финансирането на младежката политика.

В обсъждането взеха участие народни представители, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, заместник министърът на физическото възпитание и спорта Лазар Каменов, социологът Антоний Гълъбов, зам.-председателят на ДАЗД Калин Каменов, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, представители на над 58  младежки организации.

Още по темата