Ученици

Критериите за оценка са в основата на функционалната неграмотност?

По повод ниските резултати на учениците ни, които се огазаха на практика функционално неграмотни, в социалните мрежи/медии се появиха коментари на експерти, според които, това има своято напълно логично обяснение, което не е оправдание, но поне дава отговор на някои от поставените въпроси.

Според учители, „всичко е в критериите на оценяване, които са различни от европейските. Едно е към учениците да има изисквания за логическо мислене, къде се прилага на практика знанието, за какво ще послужи на момента, а съвсем друго да получават диплома защото рецитират цитати от учебника. В България е различно разбирането за функционална грамотност”.

Това на практика означава, че разликата в критериите за оценка, определя разлика и в резултатите. Тоест, логическото мислене е едно, то предполага личностно развитие, а зубренето от учебника е съмсем друго, то е и отбиване на номер, но и начин да минеш метър за момента.

С една дума, трябва да се толерира и развива именно логическото мислене, за да могат учениците да се справят и нивото на функционална неграмотност да намалява реално.

Ученето от учебника е закостенял начин да се научи нещо, да, знанието е важно, но знание без мисъл е напразно знание. Ето тук е проблемът и от тук тръгва така наречената функционална неграмотност, когато учебникът се чете, правилата се спазват формално, но нищо не се научава, не се осмисля онова, което се чете в учебника!

Венцислав Жеков

Източник: teacher.bg