Мнения

Кризата направи стандарта на живот приоритет пред образованието

57% от младите хора в България дават приоритет на стандарта си на живот пред образованието, сочат резултатите от национално представително проучване на НЦИОМ „Българската младеж 2013“.

Според него най-желаните професии сред младежите са тези на юрист, лекар и IT-специалист, но изненадващо в челото на предпочитанията място намира и тази на преподавателя. Според екипа, правил проучването увеличаването на престижа на професията на преподавателя е индикатор за положителна промяна в ценностната система на младите хора.

По отношение на предпочитанията стандарт пред образование, това в по-голяма степен се отнася за мъжете, за хората на възраст от 25 до 35 години, за жителите на малките градове и селата, както и за младежите от етническите малцинства.

Горепосочената тенденция се наблюдава преди всичко в моменти, в които хората са без работа, за тези, които не владеят чужди езици и за тези, които имат деца. Това според НЦИОМ означава, че безработицата не е стимул за повишаване на квалификацията.

За останалите 43% е по-важно да получат възможно най-доброто образование. Това мнение се споделя предимно от жените, от хората на възраст между 15 и 25 години, студентите и на жителите на големите градове.