Учители

Кризата за учители няма да ни се размине!

Бъдещето на българското образование се очертава като все по-тревожно. В близките 10 години се очаква да се пенсионират повече от половината учители. На тяхно място трябва да дойдат млади преподаватели.

Те обаче съвсем не са достатъчно, за да запълнят освобождаващите се места. Бакалаврите, които завършват хуманитарни науки, са малко над 10 000. Броят на магистрите пък е само 2 500.

Причините младите да не искат да стават учители са известни – ниско заплащане, което тотално не кореспондира с натовареността и отговорността на педагозите. Другата причина е пълното заличаване на престижа на професията.

В момента от общо 93 000 преподаватели, младите учители на възраст до 30 години са само 4 500 души, а тези на възраст до 35 години – 5 000. Така, от близо 100 000 учители, само около 10% можем да наречем млади.

От криза в образованието е заплашена не само страната ни, но и цяла Европа. В близките няколко години се очаква недостигът на учители да достигне 2 милиона.