Мнения

Кредитите във висшето образование – по-малко, но за по-високи суми

От изтеглените 13 563 кредита, 13 347 са за такси, а 216 – за издръжка, информира пресцентърът на МОН.

В държавните висши училища са изтеглени 7 896 кредита, като най-много те са на студенти от три университета –  СУ „Св.Климент Охридски“- 784 броя, ПУ „Паисий Хилендарски“ – 663 броя и УНСС- 537 броя.

В частните висши училища има отпуснати 5667 кредита, като най-много от възможността са се възползвали студентите от Нов български университет – 2955, от Варненски свободен университет – 1063,  и от Бургаски свободен университет – 517.

В посочения период намалява броят на изтеглените кредити, но нараства размерът на договорените суми, показват статистическите данни.

По възрастова структура устойчиво се запазва тенденцията  на кредитополучателите до 24-годишна възраст.

Изследваният период е от 2010-та до 2013 г.

Още по темата