Мнения

Кратки срокове притискат издателите на учебници

Законът за училищното образование влиза в сила най-напред за първолаци и петокласници от 2016-17 учебна година. Той повелява те да учат по нови учебни програми и с нови учебници. Както става ясно обаче, помагалата за пети клас може и да се забавят.

Причина за това е фактът, че законодателите оставиха твърде къси срокове за написването на въпросните учебници и програми, заради които дори прехвърчаха искри между образователното министерство и депутатите.

Едва миналата седмица на сайта на министерството се появи проект на заповед, с която стартира процедура за оценяване и одобрение на новите помагала. Става дума за абсолютно всички учебници за първи и пети клас, учебните тетрадки за първи клас и електронен вариант на учебника по информационни технологии за пети.

Сроковете, в които издателите могат да кандидатстват с проекти, са пети и осми август, като предложенията се отварят на девети. Едва тогава стартира процедурата по оценяването и одобряването им, за която остава само малко повече от месец.

В рамките на този срок всички учебници трябва да бъдат прочетени и оценени на два етапа, като при втория мнението си дават всички учители, преподаващи в тези класове. Те трябва да се произнесат за пригодността на тези помагала в училище – тоест дали не са твърде тежки, академични и тромави за учениците.