Учители

Красимир Вълчев: Учителят е основният фактор за по-доброто образование

Образователният министър Красимир Вълчев изтъкна пред БНТ, че няма друга управленска програма с толкова силен ангажимент, с толкова силен бюджетен акцент върху учителите и образованието. „Ние съзнаваме, че учителят е основният фактор, основната фигура за по-доброто образование, той е този, който може да интегрира децата от проблемни групи, той е този, който до голяма степен може да повиши образователните им резултати. Осъзнаваме, че инвестициите в образованието на утрешните поколения започват с днешните инвестиции в учители. За да повишим тяхната мотивация, трябва да повишим и техния социален статус. В период от 4 години се предвижда удвояване на учителската заплата“, добави още Вълчев.

Според него диференцирането между училищата ще показва доколко учителите работят с уязвими групи.

Вълчев обясни, че диференцираното заплащане ще се осъществява на ниво училище или училищен колектив. То също ще отчита доколко учителите работят с деца от уязвими групи, а също и естествената склонност на млади учители да не искат да преподават в отдалечени населени места. Те ще трябва да бъдат компенсирани за това си усилие. Трябва да отчетем факта, че те жертват част от социалната си среда, която биха имали в големия град. Ще бъде взиман под внимание и приносът на училището като колектив за напредъка и развитието на учениците като група.

Източник: news.bnt.bg