Мнения

Красимир Вълчев: Родителите и учителите са съюзници

Степента на развитие на едно общество се измерва с това докъде се простира доверието. Родителите и учителите са съюзници в общата мисия да направят децата по-добри. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по БНТ. Според него на местата, на които се взаимодейсва успешно, се постигат добри резултати. Обикновенно чуваме случаите вна взаимни обвинения, но не виждаме моделите на добро партньорство, за които министърът е убеден, че в системата са мнозинство.

Голяма тема на провелата се в понеделник конференция беше агресията и насилието в училище. Вълчев е на мнение, че само заедно можем да се справим с проблеми като агресия, задържанието в училище, насилие. Посланието към учителите е било да не пестят сили да взаимодействат с родителите. Министърът е записал 23 добри практики на различни училища. Ще бъдат опускани средства за борба с агресията. Ще бъдат увеличени средствата за училищни психолози и педагогически съветници. В момента те са малко над 1 100, като по-голямта част са в големите училища.

„Това, от което имат нужда много деца, е подкрепа в училище. Тази подкрепа в едни случаи и психологическа, в други е логопедична, в трети от ресурсен учител, в четвърти случаи от допълнително обучение по български език, в други случаи от лекарска помощ. Ние имаме нужда от множество специалисти, от екипна работа“, категоричен е министърът.

В проектобюджета за 2018 година се говори, че ще има повече пари за образование. Министърът обасни, че основната част е за увеличение на възнагражданията на учителите. Общо над 36 милиона ще отидат за увеличение на възнагражданията както на педагогическите специалисти, така и за обезпечаване минималната работна заплата на педагогическия персонал. Част от увеличението на средствата за образование ще бъдат насочени към системата на висшето образование, ще има допълнителни средства за стипендии на студенти и ученици в 8 клас. Вероятно ще бъдат увеличени и стипендиите на докторантите.

Тези дни излезе новината, че ЕК иска България да намали университетите от 52 до 10. „Последните 27 години броят на държавните висши училища не се е увеличил. Той дори е намалял с две. Създадени са нови частни висши училища“, добави още Красимир Вълчев.

Според министъра 52 университета, съпоставени с други европейски страни, не са много. Пе негови думи, ако съберем броя на висшите училища, ще имаме известна икономия, но смята, че има други предизвикателства пред системата на висшето образование. Не се предвижда намаляване на броя университети у нас. По-скоро ще се търсят механизми за засилване на партньорство.

Източник: news.bnt.bg