Институции Ученици Училища Учители

Красимир Вълчев: Във всички закрити помещения, без класните стаи, децата трябва да бъдат с маски

Министърът на образованието и науката заяви в ефира на BTV, че във всички закрити помещения, без класните стаи, децата трябва да бъдат с маски. „Това важи за всички. Началните учители няма нужда да носят маски, но тези учители, които посещават различни часове, ще бъде задължително. За тях може и закупуване на шлемове. Всеки ден ще има кратка беседа да се обясни отговорността на децата“, обясни министърът. „Няма абсолютно безопасна среда. Но прилагайки комплекс от мерки, ще се опитаме да ги направи по-безопасни“, допълни той.

Министърът обясни, че за 1-ви, 5-и и 8-и клас ще има тържества, но като цяло целта е учениците да са разделени, да не са на едно място при откриването на учебната година. Ще бъде засилена хигиената. Ще бъде осигурена топла вода, сапуни, дезинфектанти.

Според него дистанция между паралелки е възможна, но в класните стаи няма как да се случи и няма да се настоява за това. Ще се търси вариант часовете на класовете да са така направени, че да няма взаимодействие между всички деца. Седмичната програма се запазва.

Няма да има задължителен термоскрийнинг, тъй като губи много време, но и не дава увереност. Ще се въведе така нареченият медицински филтър – по-скоро преглед на симптоми. Той може да бъде на входа, може през първия час учителят да попита децата има ли някой със симптоми. Съответно ще има правила за реакция при наличието на симптоми – отделяне на детето, уведомяване на родителите, евентуално РЗИ.

Освобождаването от училище и присъствие ще става отново само по медицински причини и с документ. „Не е възможно дали присъствено или дистанционно да е образованието да е избор и по желание. Образованието има задължителен характер“, поясни Красимир Вълчев.

За децата, на които по медицински причини ще бъде препоръчано да не влизат в клас, а да учат дистанционно, ще се запази дневната форма на обучение. Ученикът ще е в час, като се включва чрез виртуална класна стая, като участва пасивно, тъй като учителят не може да преподава ефективно и в клас, и на такъв ученик. Ще има възможност за допълнителни индивидуални консултации с учителя. За него държавата е предвидила да се заплаща минимум по 15 лв. на час.

„Като цяло основният проблем е липсата на учители. На всеки се случва да отсъства, да се разболее, приготвяме списък с помощни учители, ще включим и студенти“, каза Вълчев.

Източник: BTV