Училища

Край със занималните след четвърти клас?

Училищата вече няма да бъдат задължени и да организират занималня след четвърти клас. Те могат да го правят само ако имат възможности за това и ако има желаещи родители, пише „Стандарт“.

В момента всяко школо е задължено да предлага тази услуга за петокласници и заради това част от училищата свиха приема си в първи клас, а други преграждат коридори, за да създадат нови класни стаи.

Досегашното намерение бе да се организира занималня до седми клас, като принципът бе такъв, че започналите в първи клас преди пет години, да имат възможност да останат на целодневно обучение до завършването на седми.

В закона вече са записани и допълнителни начини на обучение – дистанционна и дуална (обучение чрез работа) за учениците от професионалните школа. Онлайн обучение учениците могат да получават едва след осми клас. Чрез нея български дипломи могат да вземат и деца, които живеят в чужбина. На изпити обаче трябва да се явяват лично.