Институции Ученици Училища

Край на влизането в училище „по втория начин“

Край на влизането в училище „по втория начин“. Просветното министерство затваря вратичките, позволяващи приема на ученици извън класирането.

До тук се стигна след като родители се оплакаха, че в Софийската математическа гимназия се приемат деца извън регламента.

Решението дали един ученик да бъде преместен от едно в друго училище вече ще се взима от комисия, в която ще влизат 3-ма експерти от МОН, един от Агенцията за закрила на детето и 3-ма юристи. Ако комисията разреши преместването, последната дума ще има министърът на образованието.

Преместването обаче е възможно, ако успехът на ученика е такъв, че да формира бал по-голям или равен на минималния за прием в съответната паралелка. Друг начин е постоянният или настоящ адрес на ученика да е в населеното място на желаното училище.

Преместване може да има и само в училище, което не е надвишило капацитета си. т.е. ако учебното заведение може да обучава само 100 деца от определен випуск, няма как те да станат 101-о. И още една промяна, но за бъдещите ученици – детската градина става безплатна за семействата с ниски доходи.

И двете деца на Иван ходят на детска градина. Таксата за всяко е 50 лева. На месец семейството живее с 500.

„Малко ми е трудно, как да ви кажа, трудно с финансовото да ги пускаме на детска градина”, обяснява Иван Атанасов.

По такива причини една от детските градини в Горна Оряховица се посещава от по-малко деца, отколкото е капацитетът й, твърди директорът.

Според образователното министерство безплатната грижа в градините ще доведе до ранно обхващане на децата в системата и задържането им в нея в бъдеще.

„Все още проектът не е бюджетиран до такава степен, че да ви кажа за колко деца ще можем да осигурим таксите. Най-вероятно ще бъде за всички деца в определени общини, класифицирани по социално-икономически критерии”, каза министърът на образованието Красимир Вълчев .

От няколко години детската градина участва пилотно в проект на Световната банка, благодарение, на който за 25 деца градината е напълно безплатна, а резултатите са видими.

„Поемането на таксите всъщност увеличава достъпа и посещаемостта, т.е. помага на родителите да водят децата си на детска градина като по този начин те попадат реално в образователната система”, обясни директорът на детската градина Десислава Бошнакова.

Предвижда се и финансиране на допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин. Както и подпомагане на семейства, които се връщат от чужбина и нямат възможност да запишат децата си на градина.

Източник: nova.bg