Мнения

Конференция на фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство

На 18 декември 2013 г., сряда, от 10:00 часа в зала „Сердика“, хотел „Шератон“ ще се състои конференция на Фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство.

Целта на програмата е да се засили сътрудничеството между България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез отпускане на стипендии за студенти, докторанти, преподаватели, изследователи.

Програмата предоставя и възможност висшите училища и научни организации да предлагат курсове за продължаващо обучение на учители и ученици със специални образователни потребности от други етно-културни групи.