Институции

Конференцията “Какво ДА и какво НЕ… за няколко лайка повече“ ще очертае интернета на бъдещето

На 9 февруари 2016 г. за 13-а поредна година светът и България ще отбележат международния Ден за безопасен интернет. Идеята всяка година, на втория вторник на втория месец, да се привлича отново вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства от децата и младите хора, е на Европейската комисия.

Над 20 български училища от цялата страна официално регистрираха свои събития в Деня за безопасен интернет през 2016 г. В София ще се състоят две основни събития:

– От 11 часа в Пресклуба на БТА експерти от Центъра за безопасен интернет и преподаватели и студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет ще представят резултатите от няколко изследвания за използването на интернет и мобилни устройства от най-малките деца и свързаните с това рискове. Студентите от специалност „Педагогика на масовата и художествена комуникация“ ще представят резултатите от анкета сред студентите за нагласите им към рисковете за децата онлайн и за ролята на родителите и учителите за изграждане у най-малките потребители на медийно-дигитална грамотност.

– Втората половина на деня ще бъде посветена на Конференция за интернета на бъдещето под надслов „Какво ДА и какво НЕ… за няколко лайка повече“. Над 70 ученика от 12 до 18 години от София и страната, учители, експерти от държавни институции и частния ИТ-сектор ще дискутират по темата за тенденциите в развитието и ползването на интернет през последните години и в настоящия момент, за да се опитат да очертаят модели и начини за утвърждаване на по-позитивни нагласи в личния виртуален живот на всеки от потребителите и как могат да се минимизират негативните влияния.

В началото на конференцията 21 ученика от училища в Попово, Смолян и Видин ще бъдат наградени за дейността им като киберскаути – помощници и съветници на свои връстници за избягване на рисковете онлайн. Трите групи ученици заеха първите 3 места в национално състезание между киберскаутски отряди в 5 области в страната. Това е и заключителната част от програмата „Киберскаут“, реализирана през 2015 г. в рамките на съвместна инициатива на Центъра за безопасен интернет, Теленор България и МВР. Победителите в състезанието ще получат награди от Теленор и от фирми членове на Българската асоциация за информационни технологии в рамките на европейската програма eSkills for Jobs. На 8 февруари Теленор България и Центърът за безопасен интернет ще подпишат договор за продължаване на успешната кебарскаутска програма, която през 2016 г. ще обхване още 6 области в страната.

На конференцията ще бъде обявена и съвместна инициатива на Центъра за безопасен интернет с Майкрософт България, насочена към повишаване на информираността на родителите за онлайн рисковете за деца и начините за тяхното предотвратяване.

Денят за безопасен интернет през 2015 г. беше отбелязан от 110 държави от всички континенти. В държавите членки на Европейския съюз, съпътстващите събития и кампании, се организират и координират от националните центрове за безопасен интернет – членове на европейската мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe.