Ученици

Конкурс “1000 стипендии“

Проект „1000 СТИПЕНДИИ“ е национален конкурс за ученици от шести до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

„1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.

Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е 60 % от финалистите.

КОНКУРСЪТ дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна.

Краен срок: 14 април 2014 г.  

Повече информация за конкурса