Ученици

Конкурс “Хубава си, моя горо, през ХХI век“

Конкурсът се организира по повод 125-та годишнина от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 180 години от рождението и 135 години от кончината на нейния патрон.

Организатор: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Участниците в конкурса могат да участват с творби по темата в следните категории: есе и/или мултимедия.

Конкурсът е отворен за всички желаещи. Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:
– до 19 години;
– над 19 години.

Участниците задължително посочват в коя от категориите участват. Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.

Мултимедийните презентации могат да съдържат до 20 слайда. Филмите да са с продължителност до 10 минути. Всеки автор може да участва с до три творби във всяка една от категориите.

Още информация за конкурса