Институции

Конкурс “Учител-будител във виртуалното пространство 2014“

„Учител-будител във виртуалното пространство 2014“ е кампания за провеждане на занятие, посветено на интернет-преживяванията на децата и младежите. Фокусът на урока са правилата за онлайн безопасност и по-точно правилата, които учениците сами ще одобрят като клас.

Поканата е към всички учители и педагози в българското училище:

1. Проведете 1 учебен час с Вашите ученици на тема „Нашите правила в интернет“,

2. След провеждане на урока попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА, която ще намерите в съответния пакет материали, с Вашите коментари и препоръки относно часа.

3. Изпратете ни Вашите обратни връзки и снимки на Вашите правила на office@helpline.bg най-късно до 1 декември.

Ако на снимките има деца, за предпочитане е да бъдат в група, а родителите да дадат писменото си съгласие.

Краен срок 1 декември 2014 г

Още информация