Училища

Конкурс “Училищният сайт – съветник за мен и другите около мен“

Водени от идеята да се обогатяват формите на учебно-възпитателния процес чрез разширяване възможностите на училището за използване на ИТ,  РИО – Търговище и партньори,  инициират първи по рода си конкурс  „Училищният сайт – съветник за мен и другите около мен“.

Очакванията са да се провокира творческият потенциал и културата за ползване на  училищните сайтовете, за да се превърнат те в постоянен съветник на учениците и ежедневно „око“на родителите им.

Конкурсът има за цел:

  • да поощрява и утвърждава интереса на учениците към развитие на българоезичното уеб и онлайн пространство;
  • да превърне училищния сайт в един от факторите за създаване на общност във всяко едно училище;
  • да популязира добрите практики на учителите, използващи ИТ в учебно-възпитателния процес;
  • да развие творческия потенциал и култура за ползване на сайтовете на училищата.

В конкурса могат да участват всички училища на територията на област Търговище, които имат или ще изработят  сайт на училището до 20.12.2013 година.

Документи

Писмо до директорите от началника на РИО-Търговище – Невяна Захариева

Информация за конкурса

Декларация за съгласие

Заявление за участие