Училища

Конкурс “Училище на бъдещето“

Фондация „Америка за България“ набира проекти за модернизиране на учебната среда в държавните и общински училища в България. Тази година фондацията ще дари общо 2 милиона лева за създаване на училищни кабинети по природо-математически науки, технологии и езиково обучение.

Фондация „Америка за България“ ще подкрепи проекти, чиято концепция включва трансформация на училищното пространство, насърчаваща екипната работа, практическите експерименти, интерактивното обучение и използването на съвременни технологични образователни ресурси.

Обща стойност на одобрените проекти за 2015/2016 г.: 2 000 000 лв.

Фондацията ще подкрепи проекти в две категории спрямо размера на проекта:

I. Проекти, в които максималният размер на подкрепата от Фондация „Америка за България” до 50 000 лв.
II. Проекти, в които подкрепата от Фондация „Америка за България” е от 50 000 до 200 000 лв.
Брой училища, които ще бъдат подкрепени общо в двете категории: 15
Информационни срещи за конкурса ще се проведат на 25 ноември в София, 3 декември в Русе и 10 декември 2015 г. в Пловдив.

Краен срок: 18:00 ч. на 5 януари 2016 г.

Още информация