Ученици

Конкурс търси ученици с високи постижения

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обяви конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP).

Програмата дава  възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.

Програмата е предназначена за ученици от 11-ти клас на държавните среднообразователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се  нуждаят от пълно или частично финансиране.

Изискванията за участие в конкурса са да сте ученик в 11-ти клас, да имате отличен успех, да участвате активно в живота на училището и на общността; да можете да докажете финансови затруднения.

Краен срок: 31 януари 2014 г.

Повече за конкурса