Училища

Конкурс „Създай училищен интернет сайт”

ПОБЕДИТЕЛИ

в конкурса „Създай училищен интернет сайт“:

 

I място: СОУ „Л. Каравелов“, Пловдив – предметна награда на стойност 120 лв. и грамота

 

II място: ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград – предметна награда на стойност 100 лв. и грамота

 

III място: ПГМЕ „М. В. Ломоносов“, Добрич – предметна награда на стойност 80 лв. и грамота

 


 

СПЕЦИАЛНИ ГРАМОТИ

получават:

 

КОО „Математика, информатика и ИТ“, област Пловдив

 

Катедра „Природни науки и екология“, ПМГ, Кюстендил

 

Катедра Информатика към ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград

 Общи положения:

Конкурс за училищен интернет сайт, насочен към българските учители и ученици, имащи интереси в областта на новаторските интернет технологии.

 
Организатори:

Мрежа на учителите новатори – Teacher.bg и Майкрософт – България EOOД.


Награди

От Майкрософт – България EOOД и Kabinata.com

 
 • Какво? – Нека за 24 май покажем какво можем в Интернет.
 • Кой? – Могат да участват всички, но много би ни се искало този проект да успее да създаде екипи в училищата и всеки от екипа да помогне с това, което може и знае.
 • Как? – Като създадете страница на собствен домейн на училището.
 • До кога? – краен срок: 17 май 2010 г.
 

Цели на Интернет-конкурса:
 • Създаване на Web сайт на училище.
 • Развитие на творческия потенциал и култура за поддържане и ползване на сайтове на училищата.
 • Сайтът да се превърне в един от факторите за създаване на общност във всяко едно училище.
 • Поддръжка на учителите, използващи ИТ в учебно-възпитателния процес.
 
Задача на Интернет-конкурса:
 • Усъвършенстване ИТ уменията на участниците в конкурса и в образователния процес.
 • Създаване на условия за творческо общуване и сътрудничество между участниците в проекта.
 • Създаване на екипи от специалисти в различни области, чиято цел е създаването и поддържането на сайт на конкретното училище.
 
Условия на конкурса:
 • Сайтът да е реализиран на Microsoft Small Bussines.
 • Проектът да е авторски. В случай на нарушение на чужди авторски права, отговорността се носи от авторите на проекта.
 • Регистрирането на проекта се извършва от учител, регистриран в Мрежата на учителите – новатори.
 • Адресът на интернет сайта изпратете на admin@teacher.bg, като напишете:
  • името на училището;
  • града;
  • данни за екипа:
   • име, презиме, фамилия за всичките членове на екипа;
   • клас (за учениците);
   • за възрастните участници в екипа заемана длъжност (ако е учител предмет по който преподава).
 
Информация: