Ученици

Конкурс “Проект от нашия клас – за живот без тютюн“

Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“ се обявява с цел да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето.

Участниците разработват и изпращат проекти в областта на:

– превенция на тютюнопушене и/ или
– отказване от тютюнопушене и/ или
– превенция на пасивно тютюнопушене.

Участниците могат да конкретизират дейностите си чрез: използване на изкуството, науката или спорта при отказа от тютюнопушенето; популяризиране на начини как да откажеш цигара, предложена от приятел; как да откажеш родител или учител от тютюнопушене; как да убедиш другите, че тютюневата индустрия манипулира и преднамерено убива хората, за да u купуват продукцията; как да възпрепятстваш да се продават тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, и др.

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Повече информация за конкурса