Учители

Конкурс по програма “Русе – Европейски град на спорта 2016“

Настоящият конкурс за проектни предложения в сферата на спорта има следните три тематични направления:

Направление 1: ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ
Направление 2: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ
Направление 3: ЗДРАВЕ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СПОРТ

Краен срок: 16 март 2016 г.

Още информация