Ученици

Конкурс по програма Младежка банка

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25.

В много случаи младежките банки сами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес – в повече от 15 страни – и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.

В конкурса могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над  30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. По програмата могат да кандидатстват и вече съществуващи младежки банки.

Краен срок: 10 март 2015 г.

Още информация