Ученици

Конкурс ”Обичам природата – и аз участвам”

Кампанията на МОСВ и ПУДООС цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея се финансират проектни дейности пряко включени в учебният и възпитателен процес на младите хора.

Реализацията на инициативи по Националната кампания “За чиста околна среда 2016 г.” целят постигането на резултати на територията на цялата страна.

С доброволния труд на гражданите се осъществяват инициативи по залесяване и зацветяване на площи, възстановяват се зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения и други. С тях се постига повишаване на екологичното самосъзнание, затвърждаване на уменията и желанието за опазване на околната среда от гражданите.

Краен срок: 15 февруари 2016 г. – за учебни заведения и 26 февруари – за общини и кметства

Още информация