Ученици

Конкурс на ACIE за участие в Програмата за обучение на ученици YES

Американският съвет за международно образование (American Councils for International Education – ACIE) обявява конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2013/2014 година.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата.

Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

– да са ученици в 9 или 10 клас;
– да са родени между 1 януари 1996 и 15 юли 1998;
– да владеят английски език;
– да имат много добър или отличен успех;
– да са български граждани;
– да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Кандидатите могат да се явяват в един от двата тестови центъра както следва:

12 октомври 2012, София, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център от 9:00 – 10:30 – регистрация с последващ тест

16 октомври 2012, Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ №62, Езикова гимназия „Ромен Ролан“ от 9:00 – 10:30 – регистрация с последващ тест.

Виж пълната информация за конкурса