Мнения

Конкурс на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.12-2013

за набиране на проектни предложения по следните приоритети и теми:

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми:
Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.
Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 481 500 лв.

Максимална стойност на един проект 24 075 лв.

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици.

Теми:
Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Повишаване на квалификацията на учители.
Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 361 125 лв.

Максимална стойност на един проект – 15 047 лв.

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.  

Теми:
Модел за работа с родители.
Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.
Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.
Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 361 125 лв.

Максимална стойност на един проект – 24 075 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/  

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:30 часа на 26.07.2013 г.

Документи:

doc.gifNasoki_kandidatstvane_33.12.doc (218.5 KB)

doc.gifPr.1_Formulqr.doc (134.5 KB)

xls.gifPr.2_Biudjet.xls (70.5 KB)

doc.gifPr.3_Deklaraciq_za_partniorstvo.doc (40.5 KB)

doc.gifPr.3.1._Deklaraciq.doc (25.5 KB)

doc.gifPr.4_Avtobiografii_ekip.doc (36 KB)

doc.gifPr.5_Dogovor.doc (73 KB)

doc.gifPr.6_Iziskvaniq_za_sadarjatelen_doklad.doc (87 KB)

doc.gifPr.7_Iziskvaniq_za_finansov_otchet.doc (28.5 KB)

xls.gifPr.8_Finansov_otchet.xls (50.5 KB)

doc.gifobqva.doc (36 KB)