Ученици

Конкурс на тема “Дневните грабливи птици“ с мото “Орлите са красиви“

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира конкурс за детска рисунка на тема „Дневните грабливи птици“ и протичащ под мотото „Орлите са красиви!“.

Участие могат да вземат ученици с художествен талант от цялата страна. Рисунките ще бъдат приемани до 15 октомври 2011, а на 1 ноември ще бъдат обявени победителите.

Жури ще избере шест от рисунките, които ще бъдат включени в календар за 2012 г., издаден от дружеството. Наградите за авторите им са бинокъл Olympus 8×40 DPSI, определител на широко разпространените птици в България и календар с отличените рисунки.

В конкурса може да участват ученици от цялата страна. Изисквания за минимален размер на рисунките: 25 х 25 см. Техниката на рисуване е по избор на участника. Оригиналите на рисунките остават в БДЗП. Изпращайте рисунките на адрес: 1111 София, п. к. 50 заедно със следната информация: заглавие на творбата, трите имена на автора, възраст, адрес, имейл, телефон.

Целта на конкурса е да предизвика интерес у младите хора към света на птиците, да ги подтикне да потърсят информация за тях, да бъдат любопитни за начина им на живот, местообитанията и навиците им.

В България днес могат да се наблюдават над 30 вида дневни грабливи птици. Част от тях са широко разпространени – мишелова, керкенеза, малкия ястреб, други, като царския орел, ловния соколи и египетския лешояд, са на границата на изчезване от дивата природа у нас. Хищните птици стоят на върха на хранителната пирамида и имат съществена роля за деликатния баланс в екосистемите.