Мнения

Конкурс на Сдружение “Постоянно образование“ за дипломна работа

Сдружение „Постоянно образование“, клон на японския образователен център „Номура“, за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:

– самопознание, самообразоване и самовъзпитание
– интегриране на процеси и индивидуални качества
– гражданско образование и доброволен труд
– възпитание в толерантност, неагресивност и мир
– основни цели на образованието
– живот и работа в общност
– взаимозависимост във взаимоотношенията
– преоткриване на общочовешките ценности
– силата на единността в общностите
– човек и природа

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20.11.2014 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование“
или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на Европейския парламент в София на 3.12.2014 г. от 15 до 17 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура“ за интегрирано образование през целия живот – Токио.

Краен срок: 20 ноември 2014 г.