Ученици

Конкурс на ООН за плакат за мир

Конкурсът е инициатива на Службата на ООН по въпросите на разоръжаването, за да отбележи 70-годишнината от първата резолюция на Общото събрание на ООН, посветена на премахването на ядрените оръжия и всички оръжия за масово унищожение.

Основната цел на конкурса е да се повиши осведомеността за необходимостта от ядрено разоръжаване и за насърчаване на свят, свободен от ядрени оръжия.

За: всеки на всякаква възраст от цял свят.
Награда: първа – 3000 щ.д., втора – 2000 щ.д., трета – 1000 щ.д.

Краен срок: 24 януари 2016 г.

Още информация