Ученици

Конкурс на ЕК за училищна рисунка “Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия организира конкурс за рисунка на следната тема: Всички деца заедно — от ромски и неромски произход. Дай пет! Пет неща, по които си приличаме.“

Целта е да се накарат децата, учителите и родителите да помислят за това, което ни сближава и ни позволява да живеем заедно в едно приобщаващо общество с прослойки от смесен произход.

Рисунките трябва да са резултат на колективна работа в малки групи (от 3 до 5 деца), подкрепяни от техните учители. Участващите училища се насърчават да формират групи от деца, включващи деца от ромски и неромски произход. Разнообразието на групата ще бъде взето под внимание при оценяването на рисунките.

Всяко училище може да изпрати до пет рисунки/картини за конкурса.

Крайният срок за изпращане на рисунка за конкурса е 16 февруари 2016 г.

Още информация