Ученици

Конкурс “Наука и екология“

Във връзка с изпълнението на проект „ЕкоТАСК – Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост“, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Учене през целия живот на ЕС, стартира конкурс „НАУКА И ЕКОЛОГИЯ“.

По време на конкурса училища, еко-организации, културни асоциации, неправителствени организации, работещи в областта на науката, екологията и образованието и дори отделни физически лица ще могат да представят предмети, изработени от отпадъчни материали. Предметите трябва да представляват връзката между науката, схващана в най-широк смисъл (природни науки, хуманитарни науки, интердисцилинарни науки), и екологията.

Тези предмети следва да подпомагат процесите на обучение по науки и екология. Те могат да имат за цел визуализация, демонстрация, изпълнение на даден процес или задача и др. подобни.

Всеки предмет, участник в конкурса, следва да бъде представен с кратко описание, снимки (до 3 бр.) и да бъде съпроводен от информация (вкл. данни за контакт) за неговия/те създател/и.

Участниците в конкурса ще имат възможност да представят своите кандидатури на специално изработена за целта facebook страница от 15 Януари до 17 февруари 2014 г., когато стената на страницата ще бъде заключена за повече нови публикациии.

За всеки участващ предмет ще може да се гласува с „харесване“ от момента на неговото публикуване онлайн до 24:00 на 28 февруари  2014г., когато националният организатор – Зинев Арт Технологии ЕООД – ще провери събраните гласове и ще излъчи оценения като най-интересен и харесван предмет, за национален победител.

Резултатите ще бъдат обявени на 04 Март 2014 и националният организатор ще се свърже с победителя, за уточняване на получаването на наградата.

Наградата за националния победител е материална в размер на 200 лв.

Още за конкурса