Ученици

Конкурс “Моята мартеничка“ за автентична и оригинална мартеница

Школата по етнография към ОП „Младежки център“ Хасково обявява конкурс „Моята мартеничка“ за автентична и оригинална мартеница.

Условия за участие:

Участниците са  разделени в три възрастови групи:

I група 6 – 10 години
II група 11 – 14 години
III група 15 – 18 години

Всяка творба трябва да съдържа следната информация, написана на компютър: трите имена, клас и възраст, училище, телефон за връзка.

Компетентно жури ще извърши класирането – I, II и III място за всяка възрастова група и поощрения за отделните групи.

Експонатите  не се връщат.
Краен срок за приемането им – 25.02.2013 г. в стая 217 на Младежки център.

Изложба с творбите от конкурса  ще се открие на 28. 02. 2013 г. –  14 ч. в сградата на Младежки център