Ученици

Конкурс “Лукс и изкуство, родени от боклука“

По проект „EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко – осъзнатост“, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Учене през целия живот на ЕС стартира конкурс „Лукс и изкуство, родени от боклука”.

По време на националната фаза на конкурса училища, еко-организации, културни асоциации и дори отделни физически лица ще могат да представят предмети, изработени от отпадъчни материали. Предметите могат да са свързани с бита и ежедневието, могат да имат за цел декорация или създаване на удобства.

Всеки предмет, участник в конкурса, следва да бъде представен с кратко описание, снимки (до 3 бр.) и да бъде съпроводен от информация (вкл. данни за контакт) за неговия/те създател/и.

Участниците в конкурса ще имат възможност да представят своите кандидатури на специално изработена за целта facebook страница до 30 септември 2013 г.

За повече информация и подробности, моля позвънете на 02 4342244 или пишете на zinevart@gmail.com

За всеки участващ предмет ще може да се гласува с „харесване“ от момента на неговото публикуване онлайн до 24:00 на 11 октомври 2013 г.

Още информация