Ученици

Конкурс “Красотите на река Осъм“

Конкурсът „Красотите на река Осъм“ е за рисунка и словесно творчество за ученици от всички възрасти, живеещи по поречието на река Осъм, които могат да използват различни техники на рисуване, както и различни форми на словесно творчество.

Специална комисия, съставена от представители на организаторите на конкурса- Сдружение „Екомисия 21 век“, ще избере най-добрите произведения въз основа на връзката с темата на конкурса и оригиналността на произведението.

Целта на конкурса е да бъдат популяризирани уникално красивите места и представители на животинският и растителен свят на поречието на река Осъм и провокиране на загриженост у деца, младежи и техните семейства към опазване на това ценно природно богатство.

Краен срок: 25 октомври 2013 г.

Още информация за конкурса