Ученици

Конкурс “За чиста околна среда“ 2015

МОСВ и ПУДООС обявиха конкурс „За чиста околна среда“ – 2015 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Подават се заявления в свободна форма, като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.
Участници в конкурса могат да бъдат:

– училища, детски градини, обединени детски комплекси – финансиране до 5 000 лева
– общини и кметства – финансиране до 10 000 лева

Краен срок 20 февруари 2015 г.

Още информация