Ученици

Конкурс за хумористични литературни творби “Присмехулници“

Конкурсът за хумористични литературни творби „Присмехулници“ ще се организира в град Казанлък в края на месец март, по време на „Чудомирови празници“, който е част от Национален празник на детските таланти „Чудомириада“ 2012 г.

Няма жанрови или тематични ограничения. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, стихотворения, басни, епиграми, смешки, сценки и други.

Всеки автор може за участва с най-много две творби.
Творбите се изпращат в 2 (два) екземпляра на хартиен носител.

В конкурса могат да участват автори в следните възрастови групи:
1 група – от 8 до 10 навършени години;
2 група – от 11 до 14 навършени години;
3 група – от 15 до 19 навършени години.

Краен срок: 12 март 2012 г.

Адрес за изпращане на творбите:
6 100  гр.  Казанлък, област Стара Загора, ул. „Кокиче“ № 3, пк 93
ОДК „СВ. Ив.Рилски“ гр. казанлък
За конкурса „Присмехулници“

За контакт и информация:
тел.:0431/9-95-07, 0878799248, e-mail:odkkk@abv.bg, сайт: odk-kazanlak.com

Прочети подробностите