Училища

Конкурс за финансиране на проекти по програма “Знания за успех“

В конкурса могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.

Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и подобряване представянето на учениците в учебния процес.

„Знания за успех“ 2015-2016 се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България за четвърта поредна година и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна.

Краен срок: 1 октомври 2015 г.

Още информация