Учители

Конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданко образование

Шести национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема „Гражданската култура в училищна общност“.

Конкурсът има за цел да повиши професионалната компетентност, да стимулира новаторството и творческата изява в областта на гражданското образование.

Краен срок: 12 юли 2013 г.

Повече информация за конкурса