Учители

Конкурс за учители в начален курс за експертна работна група

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ кани 10 начални учители с минимум 5-годишен стаж за участие в експертна работна група за разработване, пилотиране и въвеждане в няколко избрани училища на методика за развиване на обществени и граждански компетенции у децата от начален етап.

Участниците в експертната работна група ще трябва да:

  • подберат подходящото учебно съдържание, преподаването на което позволява да се приложи разработената интерактивна методика;
  • участват в разработването на 10 модулни занятия, включващи работа в клас, домашно задание и общо занятие заедно с родители;
  • пилотират в своите училища разработените модули и да участват в тяхното усъвършенстване;
  • участват в изработването на методически наръчник за учителите в начален курс, който да позволява прилагането на методиката във всички училища.

Вижте пълното техническо задание по проекта „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“.