Ученици

Конкурс за ученици по превенция на наркозависимите

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград организира конкурс за ученици от шест до 19 години по превенция на наркозависимите.

„Моят любим национален герой“ 1– 4 клас (включително предучилищни групи):

Изисквания:

относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
относно стихотворението – няма ограничения в обема;
относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

„Човекът – свободен и независим“ 5–7 клас и 8-12 клас

разказ; есе; стихотворение; рисунка; постер; мултимедийна презентация.

Пояснение:

В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:

относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
относно стихотворението – няма ограничения в обема;
относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

Срок за подаване на творбите – 23.12.2013 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, Община Благоевград, стая 516.

Телефон за връзка: 073/ 83-07-11