Институции

Конкурс за ученици за членове на младежкия панел за безопасен интернет

Националният център за безопасен интернет кани ученици от София, навършили 15 години, да станат част от младежкия консултантски панел към Центъра и да се включат в изнесено двудневно обучение през септември „Интернет, социални мрежи и ние“.

Младежкият панел ще има работни срещи веднъж в месец, а неговите членове ще имат възможност да участват в различни инициативи и кампании, да посещават събития и обучения в страната и в други европейски страни, да се запознаят с други активни млади хора…

Как? Изпратете ни кратко есе, видео клип или блог „Защо искате да се включите?“

Кога? Най-късно до 13 юли

Къде? Вижте подробности и кандидатствайте чрез онлайн формата на конкурса: https://goo.gl/3MC5dA

Какви възможности ще имате?

-Да взимате активно участие в разработването и реализирането на изследванията, кампаниите и обученията на Центъра;
-Да се запознаете в дълбочина с възможностите и капаните на дигиталния свят
-Да развивате силните си страни
-Да развиете презентационните си умения и уменията за говорене пред публика
-Да развиете социалните си умения и уменията си за работа в екип
-Да участвате в обучения, конференции и семинари в България и Европа
-Да участвате в уебинари и онлайн-обучения
-Да научите повече за онлайн-комуникацията и маркетинга на каузи
-Да пишете или да създавате (видео)материали
-Да организирате собствени кампании
-Да се запознаете с работата на неправителствени организации
-Да се срещнете с интересни млади хора, експерти в различни области и политици