Ученици

Конкурс за ученици за Националната литературна награда “Милош Зяпков“

Община Ракитово и ОНЧ „Будилник 1898“ за пети път ще проведат конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков“. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик.

Наградата се съпътства и от конкурс, който се обявява между ученици от среден и горен курс от Пазарджишка област в следните раздели:

  • за лирика – една награда от 50 евро
  • за хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли, афоризми, стихове – една награда от 50 евро
  • за проза: разкази, есета – една награда от 50 евро

Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения!

Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 30 март 2013 г, а за ученици от среден и горен курс – 30 април 2013 г.

За участие в съпътстващите конкурси е необходимо да изпратите:

  • за раздел лирика – 5 броя стихотворения
  • за раздел хумор – 10 броя епиграми, мисли, афоризми, басни (до 5 броя), стихотворения (до 5 броя), фейлетони (до 3 броя)
  • за раздел проза – 3 броя разкази или есета

Творбите в три екземпляра се изпращат с имената на автора и начин за връзка. Изпращат се на адрес:

4640 гр. Ракитово, Секретар на Община Ракитово
За литературния конкурс „Милош Зяпков“ – автори от областта

или

За литературния конкурс „Милош Зяпков“ – автори от областта – ученици от среден и горен курс.

Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на специално тържество в град Ракитово, което се провежда традиционно по време на празниците на града в началото на месец юли.

За допълнителна информация – тел. 03542 3210, budilnik_r@abv.bg
Председател на ОНЧ „Будилник 1898“
Костадин Зяпков – тел.: 0887691284