Мнения

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.

Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.

Изисквания за участие в конкурса:

– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
– да имате отличен успех
– да участвате активно в живота на училището и на общността
– да можете да докажете финансови затруднения

Документи за участие в конкурса
:

Попълнената апликационна форма
– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS, подпечатано от училището.
– Две препоръки.

Програмата е ежегодна, а документи за участие в конкурса се приемат до края на януари всяка година

Повече информация