Ученици

Конкурс за участие в програмата за обучение на ученици YES

Американският съвет за междунардно образование обявява конкурс за участие в програмата за обучение на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2014/2015 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

–  да са ученици в  9 или 10 клас;
– да са родени между 1 януари 1997 – 15 юли 1999 (кандидатите с увреждания да са родени между 1 март 1996 и 15 юли 1999)
– да владеят  английски език;
– да имат много добър или отличен успех;
– да са български граждани;
– да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Конкурсът се провежда в 3 кръга: I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език; ІІ кръг – есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта); ІІІ кръг –  стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).

Кандидатите могат да се явяват за I кръг в един от следните тестови центъра: София – 7 октомври, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център, от 9:00 – 10:30 – регистрация с последващ тест.

Стара Загора – 10 октомври, ул. „Цар Иван Шишман“ № 62, Езикова гимназия „Ромен Ролан”, от 9:00 – 10:30 – регистрация, с последващ тест.

Варна – 12 октомври, ул. „Подвис” № 29,  Първа езикова гимназия, от 9:00 – 10:30 – регистрация, с последващ тест.

При регистрирането и тестирането кандидатите представят: 1/ ученическа карта; 2/ лична карта (или паспорт); 3/ скорошна паспортна снимка (3 x 4 см); 4/ химикалка.

За допълнителна информация вижте http://americancouncilssee.org; http://ac-see.org или пишете на електронен адрес sofia@americancouncilssee.org.