Мнения

Конкурс за участие в Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения

През 2013 година Младежка фондация „Арете“ България организира три лагера, участниците ще бъдат разделени на регионален принцип, като с предимство ще са младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. И трите лагера ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс „ЯЕВ“ в с. Соколица, община Карлово.

Целите  на  лагерите  са:
– Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
– Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
– Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация „Арете“;
– Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
– Насърчаване на младежката активност;
– Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
– Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
– Запознаване с изявени роми;
– Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
– Забавна и активна работна среда.

Критерии  за  участие:
– Младежи от 16 до 21 години – ученици 9-12 клас или завършили средно образование.
– Кандидатите да са от ромски произход.
– Есе по една от двете зададени теми във формуляра.
– Минимален успех – Добър 4.00
– Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
– Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
– Препоръка от преподавател.

Краен срок: 10 юни 2013 г.

Още информация